Tilbake til nettavis

Innsending av foto

Her kan du sende inn dine bilder til bygdebladet.no og Bygdebladet.

Vi forbeholder oss retten til å publisere innsendte bilder på bygdebladet.no og i Bygdebladet.

Kontaktinformasjon
Tekst
Bilde

Bildene bør være av nyere dato og personene må være gjenkjennelige.

Annet
Spamkontroll