Staker ut utviklingsretning for Randaberg kommune

Publisert:

Justerer langsiktig grense landbruk.

 
Vil ha endringer for Transportkorridor Vest

Publisert:

Transportkorridor Vest på Håland.

 
– Venstre har lurt sine egne velgere

Publisert:

Thor Geir Harestad har meldt seg ut av Venstre. Likevel vil han delta i den etablerte Venstre-gruppa i Randaberg.

 
Kvinner og menn med mye makt samles på Solamøtet

Publisert: - Oppdatert: 15.01.2018 kl 09:05

Statsminister Erna Solberg om omstilling og bærekraft.

 
– Vi reagerer sterkt på at Gunnar Hiim legger skylden på vårt politiske samarbeid

Publisert: - Oppdatert: 05.01.2018 kl 22:41

I Randabergpolitikken.

 
Gunnar Hiim vil ikke samarbeide med Krf, V og MDG

Publisert: - Oppdatert: 03.01.2018 kl 14:27

Gunnar Hiim har meldt seg ut av Arbeiderpartiet og begrunner det med at den formelle avtalen med Krf, Venstre og MDG i Randaberg er krevende å være med på.

 
Styrkeøvelse i Rennesøy

Publisert:

Det er viktig at vi nå står sammen for å gjøre Rennesøy til en slagkraftig bydel i Nye Stavanger.

 
Vil stimulere investorer i Vikevåg sentrum

Publisert:

Kommunestyret i Rennesøy er samlet om å bruke nær 63 millioner kroner til å utvikle Vikevåg sentrum mot 2020.

 
 
Bent Høie møtte brukere og ansatte i eldreomsorgen i Randaberg

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2017 kl 02:20

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kom til Randaberg for å få mer kunnskap blant annet om hvordan frivillighet brukes i demensomsorgen.

 
Høyre, Frp og Krf i Rennesøy vil bruke 15,6 millioner på nytt kirkebygg

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2017 kl 15:00

I lengre tid har Rennesøy sokneråd jobbet for å realisere en kirkestue, eller kirke- og livssynssenter, som det heter nå. Torsdag stemmer kommunestyret i Rennesøy ja til å sette av 15,6 millioner kroner til den.

 
Kvitsøy vil samarbeide med Randaberg om barneverntjenesten

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2017 kl 08:11

Nytt barnevernsamarbeid på trappene.

 
– Tenk dere om godt om nå, kjære politikere

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2017 kl 09:17

Et stort engasjement har oppstått uka etter at det ble kjent at aktivitetshuset i Endrestø kan bli revet.

 
40.000 til 50.000 kroner årlig koster det å holde liv i aktivitetshuset i Endrestø

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2017 kl 09:16

Menighetsrådet mener ikke det er økonomisk forsvarlig å sitte på et hus det ikke er aktivitet i.

 
– Vi gir iallfall et tydelig signal om å etablere trafostasjon under jorda

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2018 kl 01:02

En ny transformatorstasjon på Harestad i Randaberg kan få konsekvenser for boliger nærmest Foren-området ved Torvmyrveien. Det blir en sak planpolitikerne må si noe om torsdag 30. november.

 
Sparer mye penger på å investere i ombygginger

Publisert:

Blir mer energieffektive.

 
Rennesøy Sp er spent på hvor lydhøre Høyre, Frp og Krf er overfor dem

Publisert:

Ordfører Dagny Sunnanå Hausken er betenkt over rådmannens kraftige nedskjæringer på tjenestetilbudet når Rennesøy snart skal inn i en ny kommune.

 
Stort behov for å gjøre noe med kraftig forfall på befalsforlegning på Fjøløy Fort

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2017 kl 02:17

Rennesøy kommune har ikke penger til å ta vare på bygninger fra krigstiden på Fjøløy Fort. Rådmannen påpeker forfallet i budsjett og økonomiplan 2018 - 2021.

 
Kommunen vil overta og rive aktivitetshuset i Endrestø

Publisert: - Oppdatert: 22.11.2017 kl 09:44

I Endrestø.

 
Ansatte sier i fra om tøffe kutt i eldreomsorgen

Publisert: - Oppdatert: 27.11.2017 kl 05:34

Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter.

 
Rennesøypolitikere vil se en virkelig god plan for motorcrossbane før de sier ja

Publisert: - Oppdatert: 09.11.2017 kl 12:34

Kommunestyret i Rennesøy heier fram initiativet om en motorcrossbane i kommunen.

 
– Vi er ofte redd for det ukjente - men en ny busstrasé skal vi få til

Publisert:

Vikevåg sentrum.

 
Færre enslige eldre straffer seg

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 14:30

Statens beregningsmåte for overføring av inntekter til kommunene gir trekk til Randaberg fordi få bor alene.

 
Goa skole kan bli ren barneskole

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 09:21

Randabergs rådmann foreslår i sitt budsjettforslag å flytte ungdomstrinnet på Goa skole til Harestad.

 
Færre flyktninger gir Randaberg mindre penger

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 14:29

Randaberg får sannsynligvis ikke bosette like mange flyktninger i 2018 som i 2018. Det gir rådmannen en økonomisk utfordring.

 
Prioriterer nytt kommunehus i Vikevåg

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2017 kl 14:29

Budsjettforslag Rennesøy 2018 - 2021.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE