Vil unngå stort parkeringshus i Vikevåg sentrum

Publisert:

Rennesøy kommune må ta regien for gjennomføring av sentrumsplanen, mener Elin Schanche.

 
Det blir ny busstrasé i Vikevåg uansett

Publisert:

Beboere i Vikevåg ser ikke behovet for at busstraséen endres. Det gjør politikerne.

 
– Her er gode muligheter for lokale entreprenører

Publisert: - Oppdatert: 14.10.2017 kl 08:19

Ny busstrasé, boliger og næring på sentrumshalvøya og aktivitetspark. Kan det bli vellykket?

 
– En stor tillitserklæring å bli leder i utdannings- og forskningskomitéen

Publisert:

Nå fordeles verv i Stortinget.

 
– Vi må bli flinkere til å husholdere med matjorda

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2017 kl 13:18

Fersk plan for overskuddsmasser er klar.

 
– Skolefrukt gir mer energiske elever

Publisert:

Engasjerte ungdomspolitikere i Randaberg.

 
– Naturperler som Brimse bør bevares

Publisert: - Oppdatert: 18.09.2017 kl 15:34

Mener Stavangers ordfører.

 
Ønsker motorvei for datatrafikk over Nordsjøen

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2017 kl 14:46

Med fire andre selskaper i ryggen jobber Green Mountain for å få bygget en motorvei for datatrafikk over Nordsjøen til Newcastle. Det vil åpne nye muligheter for denne type virksomhet.

 
 
– Vi har fått til bedre løsninger gjennom konstruktiv dialog med Statens vegvesen

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2017 kl 09:36

Transportkorridor Vest.

 
35 dekar matjord forsvinner permanent i Randaberg med Transportkorridor Vest

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2017 kl 09:35

Transportkorridor Vest.

 
Nytt veisystem for nullvekst i biltrafikk

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2017 kl 09:35

Transportkorridor Vest.

 
Byggepris i været etter anbudsrunde

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2017 kl 13:43

Bofellesskap på Eltarvåg i Rennesøy.

 
– Nye bruer og tunneler avgjørende

Publisert: - Oppdatert: 24.08.2017 kl 17:03

Med kun et par øyer i Finnøy knyttet til fastlandet vil andre øysamfunn kunne bli avfolket, mener Ludvig Skretting.

 
Næringskrav kan velte 15 nye boliger

Publisert:

I Vikevåg sentrum.

 
– Vi bør ikke smøre dette tynt utover

Publisert: - Oppdatert: 04.08.2017 kl 14:08

Kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy skal slå seg sammen, og de søkte i vår om 5 millioner kroner til vei- og digitaliseringstiltak. De får fire millioner kroner.

 
Forundret over nei til å lage større butikk

Publisert: - Oppdatert: 29.06.2017 kl 12:28

Robert Håland er ikke imponert over politikere i Randaberg som nekter ham å lage en mer moderne Europris i Randabergveien 333.

 
Støtte til Miljøpartiet

Publisert: - Oppdatert: 29.06.2017 kl 08:24

Randaberg kommune ønsker strengere regulering av vannscooter.

 
Europris får ikke utvide på slettå

Publisert:

Kommunestyret sa nei.

 
Ber randabergpolitikerne besinne seg i ønsket om å lage kommunale regler for bruk av vannscooter

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2017 kl 08:10

Aleksander Andreassen i Randaberg synes det er herlig og kjekt å kjøre vannscooter i skjærgården. Han håper politikerne i Randaberg lar ham få lov.

 
Strammer inn overfor rådmannen

Publisert:

Høyre, Frp og Ap i Rennesøy begrenser rådmannens myndighet til å gjøre endringer i sin egen ledergruppe. Nyansettelser og forfremmelser skal heretter avgjøres i formannskapet.

 
Ap-brudd åpnet for ny politisk allianse

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2017 kl 09:40

Sp-ordfører strippes for makt.

 
Sier nei til større Europris på Randaberg-sletta

Publisert: - Oppdatert: 23.06.2017 kl 10:43

Europris i Randaberg vil lage en større butikk på Randabergsletta. Rådmannen sier nei fordi det vil svekke grunnlaget for handel i Randaberg sentrum.

 
Søker 6,3 millioner fra staten

Publisert:

Nye Stavanger kommune.

 
– Vannscooter må reguleres strengt

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2017 kl 08:06

MdG vil ha debatt i Randaberg kommunestyre.

 
Kan slippe eiendomsskatt

Publisert:

Randaberg kommune har fått inn mange klager på eiendomsskatt i år. Nå kan småbåtforeninger få fritak fra skatten.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE